LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 1 Issue 1, 2006

 

SPIS TREŚCI

 

1. Polityka jakości

PDF

6

2. Rola i miejsce Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w systemie bezpieczeństwa powszechnego

PDF

7-16

3. Rozpoznawanie rodzajów i źródeł zagrożeń na terenie kraju

PDF

17-30

4. Trwałość środków gaśniczych

PDF

31-38

5. Analiza porównawcza własności akustycznych sali konferencyjnej na podstawie pomiarów rzeczywistych i symulacji komputerowej w programie EASE 3.0 cz. I. – pomiary

PDF

55-60

6. Odbiory techniczno-jakościowe samochodów ratowniczo-gaśniczych

PDF

61-64

7. Pojazdy pożarnicze – podwozia i nadwozia wymagania i rozwiązania konstrukcyjne

PDF

65-71

8. Aprobaty techniczne w krajowym systemie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

PDF

112-119

9. Badania i technika, najczęściej zadawane pytania

PDF

150-153

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF