LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 10 Issue 2, 2008

 

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

VII kadencja Rady Naukowej CNBOP

PDF

7-13

2. Oprogramowanie wspomagające zarządzanie kryzysowe na szczeblu lokalnym – ELIKSIR

PDF

15-36

3. System ratownictwa – nowe spojrzenie

PDF

37-46

4. Ratownictwo wysokościowe w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

PDF

47-55

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Właściwości koncentratów pianotwórczych zawierających siarczan dodecyl sodu po dodaniu cocamidopropylu betainy

PDF

57-66

 

CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Istotne zmiany w systemie oceny zgodności wyrobów cz. IV

PDF

67-74

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Możliwości zastosowania nowoczesnych technologii do identyfikacji sił i środków w czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych – analiza wstępna

PDF

97-104

2. Badanie właściwości pian gaśniczych wytwarzanych za pomocą systemu CAF z wodnych roztworów środków pianotwórczych typu SIP

PDF

105-114

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Pytanie o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w opiniach pożarowych

PDF

115-123

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Sekwencje ratowniczych założeń taktycznych w obiektach studni

PDF

125-135

2. Praktyczne aspekty działań ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego w zdarzeniach masowych

PDF

137-146

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF