LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 12 Issue 4, 2008

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Innowacyjne rozwiązania dla ochrony przeciwpożarowej

PDF

7-9

2. Doskonalenie procesu badawczego – realizacja misji Sekretarza Naukowego CNBOP

PDF

11-13

3. Sposób oceny zagrożenia gminy i powiatu

PDF

15-33

4. Diagnostyczna metoda oceny ryzyk i systemów reagowania PomRisc jako narzędzie programowania zmian doskonalących systemy bezpieczeństwa i ich monitorowania

PDF

35-60

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Aparatura do badania trwałości hydraulicznych narzędzi ratowniczych

PDF

61-72

2. Metody określania reakcji na ogień wybranych materiałów włókienniczych i elementów wykończenia wnętrz

PDF

73-100

3. Zjawiska reologiczne w pianotwórczych środkach gaśniczych cz. III

PDF

101-118

4. Badanie stateczności samochodów pożarniczych

PDF

119-139

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Pożary w przemyśle naftowym – przebieg zdarzeń, przyczyny powstawania

PDF

157-168

2. Systemy redukcji tlenu. Analiza praktycznego wykorzystania

PDF

169-176

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Wykorzystanie węży tłocznych w ratownictwie na akwenach pokrytych lodem

PDF

115-123

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF