LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 13 Issue 1, 2009

 

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1.  Zmiany i nowe perspektywy w Centrum

PDF

7-8

2. BACED BY THE SKY – Aplikacje satelitarne jako narzędzie poprawy świadomości sytuacyjnej

PDF

9-14

 

BADANIA I ROZWÓJ

1.  Aktywność CNBOP w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych w latach 2006-2009

PDF

15-24

2. Metoda określenia ryzyka zapalenia gazowo-powietrznej mieszaniny palnej pod wpływem iskier ciernych

PDF

25-34

3. Emisja zaburzeń elektromagnetycznych

PDF

35-47

4. Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe – PROTEUS

PDF

49-60

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Ocena ryzyka pożarowego dla obiektów biurowych

PDF

79-92

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Współpraca jednostek ratowniczo-gaśniczych z grupami ratownictwa wysokościowego w warunkach wielkomiejskich – uwagi na temat ćwiczeń zorganizowanych w Łodzi

PDF

93-103

 

 

SZKOLENIA I PROPAGOWANIE WIEDZY

1. Działalność szkoleniowo-dydaktyczna i wydawnicza CNBOP w roku 2008

PDF

105-130

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF