LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 14 Issue 2, 2009

 

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Droga do sukcesu zarządzania – zarządzanie jakością, wybrane elementy

PDF

7-11

2. Sięgając po fundusze europejskie. Doświadczenia i dobre praktyki w tym zakresie

PDF

11-39

3. Techniki satelitarne w zarządzaniu kryzysowym – studium użyteczności

PDF

39-51

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Badanie wpływu gęstości drewna ulegającego spalaniu na czas zadziałania czujek dymu

PDF

51-65

2. Badania związane z określaniem aktywności powierzchniowej podstawowych składników środków zwilżających

PDF

65-81

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Zagrożenia związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych a tunele drogowe

PDF

97-117

2. Wpływ pianotwórczych środków gaśniczych i neutralizatorów na środowisko naturalne, szczególnie na organizmy wodne

PDF

117-139

3. Wyznaczanie właściwości pianotwórczych środków gaśniczych w aspekcie ich wykorzystania w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w gaśnicach przenośnych i przewoźnych

PDF

139-149

4. E-Learning

PDF

149-157

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Nietypowe zastosowanie standardowego sprzętu ratowniczego do zabezpieczenia miejsca zdarzenia

PDF

157-161

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF