LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 15 Issue 3, 2009

 

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Zastosowanie metody matrycowania jako droga do sprawnego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego

PDF

7-19

2. Rola kierownika projektu oraz zespołu projektowego w zarządzaniu projektami

PDF

35-47

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Działania asymetryczne jako źródło zagrożeń bezpieczeństwa

PDF

47-73

2. Multimedialny trening decyzyjny >>MeToDa<< jako przykład wykorzystania w nauczaniu metod aktywizujących i twórczości własnej studentów

PDF

78-83

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Kryteria oceny ryzyka zagrożenia pożarowego lasu

PDF

83-113

2. Wpływ wielkości średnic kropli mgły wodnej na efektywność tłumienia pożarów i chłodzenie

PDF

113-148

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Uniwersalne zasilanie urządzeń sygnalizacji i automatyki pożarowej z zasilaczy instalowanych poza centralą sygnalizacji pożarowej. Problemy i nowe możliwości

PDF

161-181

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Działania ratownicze w ograniczonych przestrzeniach

PDF

181-201

2. Wykorzystanie węży tłocznych do zbudowania mobilnej zapory olejowej

PDF

201-209

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF