LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 16 Issue 4, 2009

 

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Badania i rozwój bazy badawczej CNBOP w 2009 roku

PDF

7-11

2. Rozwój cywilnych zdolności zarządzania kryzysowego w Unii Europejskiej

PDF

13-20

3. Trzydzieści lat ratownictwa wysokościowego w ochronie przeciwpożarowej

PDF

21-34

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Media jako uczestnik akcji ratowniczej

PDF

35-44

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Model regresji wilgotności ściółki w zależności od warunków meteorologicznych

PDF

45-82

2. Zdolność zwilżania i podatność na wchłanianie roztworów podstawowych składników środków zwilżających i ich mieszanin przeznaczonych do gaszenia pożarów lasów

PDF

83-94

3. Koncepcja wymagań dla Stałych Urządzeń Gaśniczych gazowych

PDF

95-112

 

 

CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Urządzenia transmisji alarmów pożarowych i systemy transmisji alarmów pożarowych – certyfikacja i dopuszczenia CNBOP

PDF

113-120

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Niebezpieczeństwo samozapłonu towarzyszące składowaniu biomasy przeznaczonej do celów energetycznych

PDF

131-147

2. Analiza możliwości wykorzystania motopomp pływających w działaniach jednostek Państwowej Straży Pożarnej

PDF

149-164

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Specyfika działań SGWR podczas akcji ratowniczych na przykładzie jaskiń tatrzańskich

PDF

165-207

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF