LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 17 Issue 1, 2010

 

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Specyfika projektów realizowanych w konsorcjum

PDF

7-18

2. Strategiczna karta wyników w planowaniu Państwowej Straży Pożarnej

PDF

19-26

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa

PDF

27-46

2. Kryzys-początek recesji czy szansa na sukces?

PDF

47-62

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Reakcja na ogień. Metody badań i kryteria klasyfikacji

PDF

63-74

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego EC 135p2+. Porównanie ze śmigłowcem Mi-2 plus

PDF

87-98

2. Stosowanie napędów hybrydowych spalinowo-elektrycznych oraz gazowych paliw alternatywnych w samochodach i związane z tym niebezpieczeństwa dla użytkowników i prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze

PDF

99-112

3. Analiza porównawcza stałych urządzeń gaśniczych cz. I

PDF

113-132

 

 

SZKOLENIA I PROPAGOWANIE WIEDZY

1. Transfer wiedzy na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa powszechnego

PDF

133-140

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Możliwość wykorzystania węży pożarniczych W-75 w akcji ratowania tonącego

PDF

141-146

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF