LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 18 Issue 2, 2010

 

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa

PDF

9-22

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. W świecie komunikacji. Cele i zadania public relations

PDF

31-34

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Funkcje probitowe jako narzędzie oceny skutków uwolnienia niebezpiecznych substancji chemicznych. Symulacja obliczeń dla uwolnienia się gazowego chloru

PDF

35-40

2. Gaśnice. Badania parametrów techniczno-użytkowych

PDF

41-50

3. Znaczenie środków ognioochronnych wykorzystywanych w materiałach stosowanych w budownictwie

PDF

51-60

4. Chemia i toksykologia epichlorohydryny pod kątem przydatności dla działań straży pożarnych. Podstawy analizy ryzyka

PDF

61-72

5. Aerozole gaśnicze i ich generatory

PDF

73-92

6. Program szkolenia wstępnego i doskonalącego dla pilotów śmigłowców ratunkowych, jako modelowa propozycja właściwego przygotowania do operacji ratowniczych

PDF

93-102

 

 

CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Istotne zmiany w systemie dopuszczania wyrobów wprowadzanych do użytkowania i wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej – nowelizacja rozporządzenia MSWiA dot. świadectw dopuszczenia

PDF

103-109

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Zagrożenia dla ludzi związane z działaniem stałych urządzeń gaśniczych (SUG)

PDF

117-126

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Techniki ewakuacji poszkodowanych (nieprzytomnych) w zdarzeniach chemicznych

PDF

127-134

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF