LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 19 Issue 3, 2010

 

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Czynniki kształtujące poziom bezpieczeństwa państwa

PDF

9-16

2. Systemy bezpieczeństwa technicznego w polityce zrównoważonego rozwoju

PDF

17-24

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Motywacja a kształtowanie płac

PDF

25-34

2. Konsorcjum w zamówieniach publicznych

PDF

35-50

 

 

PARTNERSTWO DLA INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Inicjatywy podejmowane podczas prezydencji hiszpańskiej w obszarze ochrony ludności w ramach grupy roboczej PROCIV

PDF

51-58

2. Przyszłość systemów wczesnego ostrzegania ludności o zagrożeniach. „Cell Broadcast for Public Warning”

PDF

59-72

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Analiza toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania uzyskanych z wybranych materiałów epoksydowych

PDF

73-82

2. Analiza właściwości palnych podstawowych grup związków organicznych

PDF

83-98

3. Działania inhibicyjne wybranych związków chemicznych stosowanych w środkach gaśniczych

PDF

99-106

4. Ekologiczne kierunki zmian bazy surowcowej w koncentratach gaśniczych

PDF

107-116

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Systemy techniczne wspomagające bezpieczeństwo obiektów i procesów technicznych jako czynnik zmniejszenia skutków wypadków i katastrof przemysłowych

PDF

123-130

2. Ochrona odgromowa obiektów zabytkowych

PDF

131-140

3. Analiza porównawcza stałych urządzeń gaśniczych cz. II

PDF

141-146

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. „Wielka woda 2010” Organizacja przeciwpowodziowych ćwiczeń aplikacyjnych

PDF

147-158

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF