LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 2 Issue 2/3/4, 2006

 

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Reforma Państwowej Straży Pożarnej

PDF

9-14

2. Elementy lokalnej polityki i strategii bezpieczeństwa

PDF

15-22

3. Metody oceny systemów ratowniczych

PDF

23-32

4. Strategia naukowo-badawcza CNBOP

PDF

33-40

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Organizacyjno-techniczne aspekty przygotowania komunikatów i ostrzegania zagrożonej ludności

PDF

41-48

2. Dialog społeczny jako narzędzie rozwiązywania konfliktów w obszarze bezpieczeństwa – mediacje i negocjacje społeczne cz. I.

PDF

49-64

 

PARTNERSTWO DLA INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. IV Międzynarodowe Sympozjum “Badania i certyfikacja w ochronie przeciwpożarowej w krajach Europy Centralnej i Wschodniej”

PDF

65-72

2. Współczesne technologie zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych sytuacji i pożarów (wersja ros.)

PDF

73-78

3. Rola Centrum Badawczego Pożarnictwa w litewskim systemie ochrony przeciwpożarowej (wersja ang.)

PDF

79-84

4. Podstawy certyfikacji na Łotwie

PDF

85-86

5. Koncepcja uregulowań technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej (wersja ros.)

PDF

87-96

6. Działalność badawcza i certyfikacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej Republiki Słowacji

PDF

97-101

7. Współczesne kierunki działalności naukowej Ukraińskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy

PDF

103-106

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Niepewność pomiaru i wiarygodność badań kontrolnych

PDF

115-120

2. Ochrony osobiste, rodzaje i metody badań

PDF

121-137

3. Analiza porównawcza własności akustycznych sali konferencyjnej na podstawie pomiarów rzeczywistych i symulacji komputerowej…

PDF

139-146

4. Samochody specjalne – drabiny i podnośniki

PDF

147-154

5. Sorbenty. Podział i kryteria doboru.

PDF

155-160

 

CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Ocena zgodności wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej w Polsce. Aktualny stan prawny. Działalność CNBOP.

PDF

163-170

2. Nowe wymagania dla uniwersalnych ubrań specjalnych przeznaczonych dla straży pożarnych wynikające z nowej normy PN-EN 469:2006

PDF

171-189

3. Dobrowolne dokumenty i specyfikacje techniczne wspomagające właściwe stosowanie wyrobów w ochronie przeciwpożarowej – rekomendacje CNBOP

PDF

191-196

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Historia rozwoju systemów zarządzania bazami danych

PDF

213-226

2. Generatory aerozoli gaśniczych wytwarzanych pirotechnicznie

PDF

227-237

3. Łącznik kątowy wielkości 75

PDF

239-242

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Pytania do Jednostki Certyfikującej CNBOP

PDF

245-253

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF