LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 20 Issue 4, 2010

 

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ AUTORSKI

1. Zaufać społeczeństwu, mówiąc mu prawdę: czego nauczyłem się w ciągu 40 lat pracy w sektorze informowania o ryzyku

PDF

9-20

 

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Akredytacja narzędziem kształtowania bezpieczeństwa publicznego

PDF

21-24

2. Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw

PDF

25-38

3. Realizacja projektów w konsorcjum

PDF

39-45

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Perspektywy rozwoju systemów zwiększających bezpieczeństwo ekologiczne

PDF

47-58

2. W świecie komunikacji. Rola public relations w sytuacjach kryzysowych

PDF

59-64

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Model współdziałania państwowej straży pożarnej i lotniczego pogotowia ratunkowego, jako bezpieczny sposób wdrożenia w operacje nocne nowych śmigłowców ratunkowych

PDF

65-72

2. Wybrane aspekty awarii z udziałem LPG – aktualne problemy badawcze

PDF

73-76

3. Badanie zakresu implementacji i stopnia wspomagania systemu „SWDST” na poziomie powiatu (miasta)

PDF

77-90

4. Metodyka e-learningu w kontekście szkoleń internetowych z zakresu OC, OL i ZK

PDF

91-104

5. Prądownica pożarnicza o eliptycznym wypływie środka gaśniczego

PDF

105-111

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Indywidualna ochrona przed skażeniami dróg oddechowych i skóry cz. I

PDF

123-138

2. Samochody z turbinowym systemem gaśniczym

PDF

139-150

3. Aspekty szkolenia praktycznego w zakresie stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego

PDF

151-158

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Zagrożenie pożarowe zabudowy drewnianej na przykładzie tzw. „Świdermajerów”

PDF

159-164

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF