LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 21 Issue 1, 2011

 

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ AUTORSKI

1. Nowa wersja krajowej strategii skutecznego reagowania kryzysowego w przypadku wystąpienia kataklizmu: Wnioski z przebiegu huraganu Katrina

PDF

9-20

 

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Systemy zarządzania bazą danych i architektura agentowa w służbach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej

PDF

21-40

2. Znaczenie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PDF

41-48

3. Inwestycje w kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstwa w okresie dekoniunktury

PDF

49-58

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Monitorowanie i diagnozowanie procesów i obiektów technicznych w systemach zapewnienia bezpieczeństwa technicznego

PDF

59-68

2. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa

PDF

69-78

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Stateczność pojazdów pożarniczych – metody badań

PDF

79-88

2. Badania adsorpcji i zwilżania porowatego materiału przez roztwory surfaktantów

PDF

89-94

3. BLEVE – fireball w Jezierzycach Słupskich. Analiza pożaru dużego oraz zagrożeń z nim związanych

PDF

95-104

 

 

CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Wpływ uregulowań unijnych dotyczących postępowania z F-gazami na ich stosowanie w gazowych urządzeniach gaśniczych

PDF

105-116

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Indywidualna ochrona przed skażeniami dróg oddechowych i skóry cz. II

PDF

129-150

2. Wewnętrzna ochrona odgromowa obiektów zabytkowych

PDF

151-162

3. Fire safety protection provision of grain purifying and dryer complexes of a mine type

PDF

163-168

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Wybrane aspekty działań ratowniczych i medycznych w aktach terroru

PDF

169-174

2. Koncepcja prowadzenia dekontaminacji poszkodowanych przez jednostki ratowniczo gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej

PDF

175-180

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF