LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 22 Issue 2, 2011

 

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ AUTORSKI

1. Nowa wersja krajowej strategii skutecznego reagowania kryzysowego w przypadku wystąpienia kataklizmu: Wnioski z przebiegu huraganu Katrina cz. II

PDF

9-18

2. Postamerykański świat

PDF

19-24

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Dochodzenia popożarowe – Niedoceniana szansa na poprawę bezpieczeństwa

PDF

25-30

 

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa

PDF

31-42

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Kilka komentarzy na temat pomiarów detonacji gazowych w rurze uderzeniowej

PDF

43-50

2. Nowa metoda usuwania radioaktywnych zanieczyszczeń z roztworów poakcyjnych

PDF

51-58

3. Właściwe stosowanie ochron osobistych a bezpieczeństwo pracy

PDF

59-66

 

 

CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Ocena zgodności wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej w praktyce – systemy kontroli dostępu

PDF

67-70

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Fire detection system with increased electromagnetic hindrances resistance

PDF

71-74

2. Bezpieczeństwo pracy na drabinie

PDF

75-84

3. Analiza porównawcza metod badań i wymagań stawianych działkom wodno – pianowym ze względu na ich przeznaczenie i zastosowanie

PDF

85-102

4. Podstawowe aspekty ochrony przeciwpożarowej elektrowni wiatrowych

PDF

103-108

 

 

SZKOLENIA I PROPAGOWANIE WIEDZY

1. Wykorzystanie środków dydaktycznych w procesie projektowania działań szkoleniowych

PDF

109-120

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Dowożenie wody podczas akcji gaśniczych

PDF

121-128

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF