LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 23 Issue 3, 2011

 

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ AUTORSKI

1. Dwa typy zarządzania reputacją

PDF

9-20

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Narodowy program szkolenia dyspozytorów medycznych jako element przygotowania kadry dyspozytorów medycznych do współpracy z lotniczym pogotowiem ratunkowym w zakresie operacji nocnych

PDF

21-30

2. Obowiązki właścicieli i zarządców lasów z zakresu ochrony przeciwpożarowej

PDF

31-34

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Motywowanie poprzez przywództwo

PDF

35-40

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Przegląd badań w zakresie parametrów flash point i explosion point dla cieczy palnych

PDF

41-54

2. Badanie wpływu impregnacji ogniochronnej na skład i ilość produktów toksycznych powstałych podczas spalania drewna sosnowego

PDF

55-62

3. Niezawodność w wysokich temperaturach klejonego warstwowo drewna sosny pospolitej w zakresie wytrzymałości na zginanie statyczne

PDF

63-68

4. Impregnacja drewna środkami ogniochronnymi

PDF

68-76

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Przegląd możliwości wykorzystania motopomp do wody zanieczyszczonej w działaniach jednostek ochrony przeciwpożarowej

PDF

77-82

2. Modelowania pożaru lasu. Część I. Metody i algorytmy modelowania pożaru lasu

PDF

83-94

3. Zadania ochronne ubrania strażackiego przeznaczonego do akcji przeciwpożarowej

PDF

95-108

 

SZKOLENIA I PROPAGOWANIE WIEDZY

1. Strategia planowania szkoleń e-learningowych

PDF

109-114

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Organizacja ruchu poszkodowanych w czasie likwidacji skażeń (dekontaminacji)

PDF

115-122

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF