LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 24 Issue 4, 2011

 

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ AUTORSKI

1. Dwa typy zarządzania reputacją cz. II

PDF

9-17

2. Zobowiązania sojusznicze w ramach NATO, minimalizacja skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych jako elementy systemu zarządzania kryzysowego w Polsce

PDF

17-21

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Analiza procesu szkolenia strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego do współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w zakresie realizacji operacji nocnych

PDF

21-31

2. Od kontroli wewnętrznej do zarządczej. Analiza organizacyjno-prawnych aspektów kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych

PDF

31-45

3. Gra decyzyjna „WODA” – symulacja powodzi na potrzeby szkoleniowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

PDF

45-53

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. W świecie komunikacji. Komunikacja wewnętrzna w organizacji

PDF

53-59

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Modelowanie ewakuacji podczas pożarów budynków – analiza ryzyka

PDF

59-65

2. Analiza rozkładu stężeń tlenu podczas gaszenia pomieszczenia azotem, przy wymuszonych ruchach powietrza

PDF

65-71

3. Wybrane modele obliczeniowe czasów ewakuacji

PDF

71-81

4. Zastosowanie modelu matematycznego pożaru lasu w oprogramowaniu wspomagania decyzji w akcjach gaśniczych

PDF

81-87

 

 

CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Znaczenie aprobat technicznych dla bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych

PDF

87-93

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Ontologie i możliwości ich wykorzystania jako warstwy reprezentacji wiedzy w systemie CBR dla straży pożarnej

PDF

93-99

2. Modelowania pożaru lasu. Część II. Symulacja komputerowa pożaru wybranego kompleksu leśnego

PDF

99-113

3. Korozja instalacji gaśniczych i armatury pożarniczej

PDF

113-121

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Metody wyznaczania wydatku gaśniczego

PDF

121-127

 

 

STUDIUM PRZYPADKU-ANALIZA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH

1. Analiza oparzeń ciała oraz dojścia do zgonu mężczyzny na podstawie podjętych w sprawie ustaleń i zdjęć

PDF

127-135

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF