LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 25 Issue 1, 2012

 

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ AUTORSKI

1. O edukacji na rzecz bezpieczeństwa

PDF

9

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Ochrona ludności w Unii Europejskiej. Podstawy prawne, sposób funkcjonowania oraz wybrane formy współpracy na poziomie unijnym.

PDF

11-22

 

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Pozapłacowe formy pobudzania motywacji

PDF

23-28

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Skuteczność pian gaśniczych oraz ich wpływ na środowisko

PDF

29-36

2. Modelowanie pożaru lasu. Cz. III. Modele paliwowe

PDF

37-48

3. Wstępna analiza możliwości zastosowania odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa do betonów pracujących w wysokich temperaturach

PDF

49-56

4. Dydaktyczne gry decyzyjne w środowisku „rzeczywistości wzbogaconej” na przykładzie systemu ‘ARES’. Metodologia badań

PDF

57-66

5. Wielkoobszarowe pożary lasów w Polsce

PDF

67-78

 

 

CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Prawo na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej – system monitorowania zmian w rozporządzeniu dotyczącym świadectw dopuszczenia

PDF

79-84

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Modelowanie rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu przy wykorzystaniu numerycznej mechaniki płynów, na przykładzie oprogramowania FDS

PDF

85-94

2. Bezpieczeństwo pożarowe budynków i urządzeń

PDF

95-98

3. Dzianiny trudno palne na wyroby bieliźniane przeznaczone dla użytkowników w zagrożeniu pożarowym

PDF

99-106

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Ratownictwo chemiczno-ekologiczne. Analiza akcji przy ulicy Powstańców

PDF

107-112

 

 

STUDIUM PRZYPADKU – ANALIZA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH

1. Wypadek kolejowy w Szczygłowicach. Przebieg zdarzenia oraz analiza zagrożeń rzeczywistych oraz potencjalnych

PDF

113-120

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF