LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 26 Issue 2, 2012

 

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Ratownictwo chemiczno-ekologiczne w strukturach Państwowej Straży Pożarnej

PDF

9-20

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Pożary samochodów osobowych

PDF

21-26

2. Modelowania pożaru lasu. Część IV. Modele inicjacji i rozprzestrzeniania się ognia koron drzew

PDF

27-36

3. Modelowanie rozwoju pożaru w mieszkaniach przy użyciu programu CFAST

PDF

37-44

 

 

CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

PDF

45-52

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Ewolucja stosowania paliwa gazowego do napędu pojazdów samochodowych i związane z tym zagrożenia dla użytkownika

PDF

53-66

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Problemy użytkowania podstawowych pomp wykorzystywanych w ratownictwie chemicznym

PDF

67-70

 

 

STUDIUM PRZYPADKU – ANALIZA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH

1. Wykolejenie się wagonów kolejowych z chlorem w Białymstoku. Analiza zdarzenia i możliwych scenariuszy

PDF

71-79

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF