LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 27 Issue 3, 2012

 

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ AUTORSKI

1. Badania nad opracowaniem wymagań dotyczących fizycznej i psychicznej przydatności strażaków i kandydatów na strażaków

PDF

9-12

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Ocena skutków awarii przemysłowej w instalacjach procesowych, w tym efektu domino – część 1

PDF

13-26

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Proces oceniania pracowników w nowoczesnej organizacji

PDF

27-34

 

PARTNERSTWO DLA INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Środki gaśnicze i ogniochronne w ochronie przeciwpożarowej i tłumieniu pożarów

PDF

35-38

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Metoda poprawy bezpieczeństwa budynków poprzez zastosowanie odzysku ciepła w układach wentylacji pożarowej

PDF

39-46

2. Możliwości terapeutyczne promieniowania elektromagnetycznego bardzo wielkiej częstotliwości

PDF

47-52

3. Odłamkowanie podczas wybuchu zbiorników z LPG

PDF

53-58

4. Problemy oceny wielkości i kształtu ziaren materiałów sypkich

PDF

59-64

5. Badanie rozwoju pożaru samochodu osobowego w pomieszczeniu

PDF

65-70

 

 

CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Koncepcja ochrony przeciwpożarowej oraz certyfikacji systemów przeciwpożarowych elektrowni wiatrowych

PDF

71-80

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Standardy projektowania urządzeń gaśniczych tryskaczowych – porównanie głównych parametrów

PDF

83-96

2. Wpływ antypirogenów stosowanych w górnictwie węgla kamiennego na ograniczenie skłonności węgla do samozapalenia

PDF

97-106

3. Efekty środowiskowe usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych

PDF

107-114

4. Pojazdy pożarnicze wczoraj i dziś – rozwój technologii

PDF

115-126

5. Bezpieczna ewakuacja a założenia scenariusza pożarowego

PDF

127-130

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF