LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 29 Issue 1, 2013

 

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ AUTORSKI

1. Wpływ nadzoru pedagogicznego na kształcenie w systemie edukacji pożarniczej w okresie tworzenia Państwowej Straży Pożarnej

PDF

11-17

 

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Działania ratownicze w przypadku zagrożenia chemicznego

PDF

19-27

 

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Motywacja a system ocen okresowych

PDF

29-33

 

 PARTNERSTWO DLA INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Aktualne problemy ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej na Ukrainie

PDF

35-42

2. Naukowo-techniczna oraz innowacyjna działalność PIB BPiNS MNS (Państwowego Instytutu Badawczego Bezpieczeństwa Pożarowego i Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Nadzwyczajnych Sytuacji) Białorusi w zakresie ochrony przed sytuacjami nadzwyczajnymi. Realizacja priorytetowych kierunków

PDF

43-46

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Możliwości stosowania programów komputerowych w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

PDF

47-60

2. Obciążenie energetyczne studentów III roku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w trakcie szkolenia poligonowego

PDF

61-65

3. Badanie wpływu temperatur występujących w czasie pożaru oraz szokowego chłodzenia na przyczepność stali B500SP i BSt500S do betonu

PDF

67-73

4. Uzgodnienia zorientowane na cele jako instrument skutecznego i efektywnego zarządzania ryzykiem wynikającym ze zjawisk ekstremalnych

PDF

75-86

5. Piany jako nośniki chemicznych środków neutralizacji skażeń

PDF

87-93

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Propozycja mieszanego przetwarzania półstrukturalnego modelu opisu zdarzeń z akcji ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej PSP

PDF

95-106

2. Monitorowanie nanocząstek w procesach wytwarzania i użytkowania

PDF

107-111

3. Zastosowania symulatorów do szkolenia w zakresie sytuacji kryzysowych

PDF

113-120

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Zabezpieczenie działań wewnętrznych i udzielania pomocy poszkodowanym strażakom

PDF

121-130

2. Ratownictwo medyczne w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Część I

PDF

131-152