LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 30 Issue 2, 2013

 

SPIS TREŚCI

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Wybrane metody empiryczne w naukach o bezpieczeństwie

PDF

11-16

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Ocena stopnia bezpieczeństwa w aspekcie statystyk zdarzeń za lata 2007-2012. Pożary

PDF

17-22

2. Mapy kognitywne do eksperckiej analizy relacji pomiędzy czynnikami ryzyka i ich rola w szacowaniu bezpieczeństwa pożarowego

PDF

23-29

3. Scenariusze awaryjne podczas zdarzeń z LPG. Mechanizm wybuchu BLEVE

PDF

31-39

4. Zjawisko ciągu wstecznego – Backdraft

PDF

41-50

5. Sposoby modyfikowania właściwości palnych tworzyw sztucznych

PDF

51-57

6. Wygaszanie procesu spalania przy pomocy fal akustycznych

PDF

59-64

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ПУТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

PDF

65-73

2. Wykorzystanie kamery termowizyjnej podczas gaszenia pożaru zakładu produkcyjnego

PDF

75-80

3. Bezzałogowe platformy lądowe

PDF

81-90

4. Przegląd, zastosowanie i tendencje rozwojowe armatury pożarniczej

PDF

91-99

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Ratownictwo medyczne w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Część II

PDF

101-118

2. Scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru. Wprowadzenie

PDF

119-126

 

STUDIUM PRZYPADKU – ANALIZA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH

1. LOS TÚNELES DE LA CALLE M-30 DE MADRID. CARACTERÍSTICAS

PDF

127-135

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF