LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 31 Issue 3, 2013

 

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Zapobieganie pożarom za granicą

PDF

11-15

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Bezpieczeństwo i jego typologie

PDF

17-23

2. Komputery i odkrycie naukowe

PDF

25-31

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Model matematyczny stanu naprężenia i odkształcenia tamy przeciwwybuchowej

PDF

33-39

2. Wpływ barwników na stopień palności poliamidu 6

PDF

41-48

3. Ocena stopnia bezpieczeństwa w aspekcie statystyki zdarzeń za lata 2007-2012. Miejscowe zagrożenia

PDF

49-58

4. Sprawdzenie przydatności programu FDS przy ocenie rozwoju pożaru mieszkania doszczelnionego

PDF

59-68

5. Systemy neutralizacji ścieków podekontaminacyjnych powstałych po odkażaniu pojazdów

PDF

69-80

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Projektowanie rozmieszczenia jednostek straży pożarnej na obszarach zamieszkanych z wykorzystaniem Systemu Informacji Geograficznej

PDF

81-86

2. Badanie narażenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na pole elektromagnetyczne profesjonalnych urządzeń łączności bezprzewodowej

PDF

87-96

3. Nahełmowe wyświetlacze informacyjne i przetworniki ochrony wzroku

PDF

97-102

4. Badania doświadczalne i numeryczne temperatury zapłonu wybranych mieszanin cieczy palnych

PDF

103-110

 

CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Dostawa energii elektrycznej i sygnałów do urządzeń przeciwpożarowych

PDF

111-121

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Podejście systemowe do projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej

PDF

123-133

2. Ratownictwo medyczne w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Część III

PDF

135-144

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF