LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 32 Issue 4, 2013

 

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Wykorzystanie matryc bezpieczeństwa w zarządzaniu i koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej

PDF

15-25

2. Zorientowane na projekt zarządzanie produkcją przemysłową wyposażenia przeciwpożarowego i ratunkowego z użyciem modeli geometrycznych

PDF

25-30

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Metodyka dobierania próby badawczej w naukach społecznych

PDF

31-36

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Wstęp do matematycznego modelowania rozwoju i gaszenia pożarów w tunelach różnymi metodami

PDF

37-42

2. Problematyczne aspekty adaptacji zawodowej młodych specjalistów Federalnej Straży Pożarnej Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej

PDF

43-52

3. Flegmatyzacja aerozolami mieszanin palnych

PDF

53-58

 

 

PARTNERSTWO DLA INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. EUFOFINET: Europejska współpraca w zakresie doskonalenia przygotowania i reagowania na pożary przestrzenne i pożary lasów w Europie

PDF

59-66

 

 

CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Klasyfikacja, oznaczenie i podział pojazdów pożarniczych

PDF

67-78

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Przegląd hybrydowych modeli pożaru

PDF

79-92

2. Symulator szkolenia kierowców wozów bojowych PSP z wykorzystaniem środowiska symulacji wirtualnej VBS2

PDF

93-106

3. Model matematyczny rozprzestrzenienia pożaru lasu uwzględniający czynniki wiatru i ukształtowania terenu

PDF

107-113

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Budynek do ćwiczeń pożarowych dla ratowników KSRG: analiza wymagań i przykładowe rozwiązania

PDF

115-121

2. Ochrona przeciwpożarowa zakładów przemysłowych

PDF

123-130

 

 

STUDIUM PRZYPADKU – ANALIZA AKCJI

1. Analiza zdarzenia – studium przypadku: pożar hali produkcyjnej w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego Eksport-Import JBB w Łysych

PDF

131-152

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF