LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 34 Issue 2, 2014

 

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Rola jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w funkcjonowaniu Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w rejonach wiejskich w Polsce

PDF

15-26

2. Zmiany w doktrynie zarządzania kryzysowego w Stanach Zjednoczonych po ataku huraganu Katrina

PDF

27-37

3. Zarządzanie zasobami i prognozowanie strat w projektowej strukturze organizacyjnej systemu obrony cywilnej

PDF

39-46

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Ocena stopnia bezpieczeństwa w aspekcie statystyk zdarzeń za lata 2000-2012. Czasowo-przestrzenna charakterystyka zagrożeń pożarowych obiektów mieszkalnych w systemie informacji przestrzennej (GIS) na przykładzie m.st. Warszawa

PDF

47-56

2. Badania porównawcze wyników analizy granulometrycznej ziaren proszku gaśniczego przeprowadzonej różnymi metodami

PDF

57-64

3. Zagrożenie pożarowe lasu od transportu kolejowego i ocena efektywności pasów przeciwpożarowych

PDF

65-77

4. Gaszenie procesów spalania katalizatora metaloorganicznego przy użyciu ziemi okrzemkowej – diatomitu

PDF

79-83

5. Przykład kwantyfikacji gotowości operacyjnej środków transportowych użytkowanych akcyjnie

PDF

85-91

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Metoda projektowania bazy wiedzy oraz reguł segmentatora regułowego oparta o formalną analizę pojęć

PDF

93-103

2. Możliwość wykorzystania lotniczego systemu „AVIS” w celu zdalnego monitorowania sytuacji nadzwyczajnych

PDF

105-114

3. Urządzenie do wcięcia się w rurociąg w celu podania powietrzno-mechanicznej piany gaśniczej do płonącego zbiornika

PDF

115-122

 

 

SZKOLENIA I PROPAGOWANIE WIEDZY

1. Zatrucie tlenkiem węgla – zadania ratownika na miejscu zdarzenia

PDF

123-132

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Badania eksperymentalne wibracji odśrodkowej pompy pożarniczej z defektem (luz między gniazdem łożyska a wałem)

PDF

133-141

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF