LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 35 Issue 3, 2014

 

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Wybrane zagadnienia ochrony infrastruktury krytycznej na przykładzie portu morskiego

PDF

15-24

2. Zastosowanie metody planowania programów celowych w ochronie przeciwpożarowej

PDF

25-30

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Typologia zagrożeń

PDF

31-38

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Społeczno-ekonomiczne koszty pożarów

PDF

39-45

2. Ocena stopnia bezpieczeństwa w aspekcie statystyk zdarzeń za lata 2000-2012. Analiza statystyczna przypuszczalnych przyczyn pożarów obiektów mieszkalnych w skali kraju i miasta

PDF

47-59

3. Instrumentarium badawcze do testów zderzeniowych konstrukcji lotniczych

PDF

61-71

4. Ocena odporności ogniowej stropów na belkach stalowych

PDF

73-96

5. Badania doświadczalne reakcji na ogień kabli elektrycznych

PDF

97-105

6. Badanie z wykorzystaniem metody obliczeniowo-eksperymentalnej właściwości ogniochronnych powłoki „Amotherm Steel WB” dla zabezpieczenia konstrukcji metalowych

PDF

107-113

7. Badanie wpływu podwyższonej temperatury na wytrzymałość na ściskanie drewna sosnowego impregnowanego środkiem ogniochronnym zawierającym SiO2

PDF

115-122

8. Badanie eksperymentalne powłok ogniochronnych konstrukcji metalowych

PDF

123-128

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. System wizyjny do nocnych poszukiwań nawodnych zintegrowany z łodzią typu RIB (Rigid Inflatable Boat)

PDF

129-137

2. Doraźne metody ochrony przed powodzią

PDF

139-147

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Zachowanie ludzi jako jeden z czynników determinujących przebieg procesu ewakuacji

PDF

149-158

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF