LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 36 Issue 4, 2014

 

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w obecnych uwarunkowaniach systemowych w Polsce

PDF

15-24

2. Wybrane aspekty współpracy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Straży Pożarnej w województwie małopolskim

PDF

25-32

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Prolegomena do dyskusji na temat modelu systemu bezpieczeństwa narodowego

PDF

33-39

2. Badania ewaluacyjne jako narzędzie sprawnego zarządzania

PDF

41-47

3. Społeczny wizerunek straży pożarnej jako filaru systemu bezpieczeństwa państwowego (w świetle badań opinii publicznej)

PDF

49-57

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Badania skuteczności pożarowej powłok krzemoorganicznych z wypełniaczem stosowanych do betonu

PDF

59-64

2. Wybrane zagadnienia modelowania słupów stalowych poddanych oddziaływaniom pożarowym

PDF

65-76

3. Badania doświadczalne i analiza cyfrowa ziarnistości pyłów palnych

PDF

77-84

4. Zjawisko detonacji mieszanin pyłowych: przegląd stanu wiedzy

PDF

85-93

5. Wzajemne oddziaływanie przepływów konwekcyjnych przy pożarze w wyrobisku górniczym

PDF

95-101

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Dalekozasięgowa kamera do monitorowania obiektów infrastruktury krytycznej. Testy zasięgowe

PDF

103-111

2. Zastosowanie symulacji wirtualnej w zakresie szkolenia operatorów bezzałogowych platform lądowych wykorzystywanych do działań ratowniczo-gaśniczych

PDF

113-123

3. Zwiększenie skuteczności pracy nowoczesnych optycznych punktowych czujek dymu

PDF

125-130

4. Kolizje statków powietrznych z ptakami rosnącym zagrożeniem transportu lotniczego

PDF

131-140

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Wykorzystanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w projektowaniu i odbiorze systemów wentylacji pożarowej garaży zamkniętych

PDF

141-156

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF