LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 37 Issue 1, 2015

 

SPIS TREŚCI

 

POSTACIE POŻARNICTWA

1. Władysław Pilawski

PDF

15-22

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Zarządzanie gotowością operacyjną ratownictwa wodnego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym

PDF

23-31

2. System zarządzania bezpieczeństwem publicznym w ujęciu teorii złożoności. Opracowanie modelowe

PDF

33-43

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Efektywność działania silikonowych powłok ogniochronnych

PDF

45-55

2. Badania reakcji czujek pożarowych w różnych warunkach pożaru

PDF

57-64

3. Źródła niepewności w ocenie bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji stalowych

PDF

65-86

4. Wpływ obciążeń na bezpieczeństwo pożarowe dachów drewnianych na polskich obszarach górskich

PDF

87-96

 

 

CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Problemy kompensacji wahań czułości czujki w normie europejskiej EN 54-7

PDF

97-105

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Indywidualne środki ochrony przed skażeniami w Wojsku Polskim

PDF

107-118

2. Zastosowanie pojazdu amfibijnego GAMMA w trudnych warunkach terenowych

PDF

119-132

 

 

SZKOLENIA I PROPAGOWANIE WIEDZY

1. Andragogika w służbie bezpieczeństwa państwa

PDF

133-144

2. Główne elementy projektu przygotowania specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa informacji na uczelniach ze specjalnymi warunkami kształcenia

PDF

145-157

3. System wsparcia odbiorów i testowania wyrobów oraz rozwiązań na rzecz ochrony przeciwpożarowej

PDF

159-169

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Pożary jako przyczyny wypadków statków morskich w ujęciu statystycznym

PDF

171-180

2. Akcja gaśnicza ze szczątkami ofiary śmiertelnej w tle

PDF

181-195

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF