LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 38 Issue 2, 2015

 

SPIS TREŚCI

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Skutki skażenia ubrania strażackiego podczas działań w sytuacjach nadzwyczajnych. Analiza wybranych parametrów

PDF

19-27

2. Metoda oceny bezpieczeństwa i prognozy żywotności kratownicowych konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej

PDF

29-43

3. Antystatyzacja tworzyw sztucznych w celu uniknięcia zagrożenia wybuchem

PDF

45-51

4. Opracowanie i weryfikacja modelu cieplnego ubrania strażackiego chroniącego przed czynnikami termicznymi dla różnych rodzajów badań

PDF

53-61

5. Koszt fizjologiczny pracy strażaka w ubraniu specjalnym

PDF

63-72

6. Likwidacja skażeń powierzchni „wrażliwych”

PDF

73-87

7. Zintegrowana Platforma Symulacyjna Podmiotów Zarządzania Kryzysowego – spójne środowisko wirtualne

PDF

89-96

 

CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Znaczenie systemu dopuszczeń pojazdów pożarniczych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa strażaków

PDF

97-104

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Współczesne zagrożenia teleinformatyczne w aspekcie działań służb ratowniczych

PDF

105-111

2. Redukcja wpływu zjawisk burzowych w obiektach sektora przemysłowo-rolnego poprzez udoskonalenie właściwości systemów ochrony odgromowej

PDF

113-124

3. Określenie parametrów wytwornicy piany typu wyrzutnia o zwiększonej skuteczności gaśniczej

PDF

125-132

 

 

RATOWNICTWO I MEDYCYNA KATASTROF

1. Wiedza w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób zatrudnionych w wybranych jednostkach współpracujących z systemem państwowego ratownictwa medycznego

PDF

133-141

 

 

STUDIUM PRZYPADKU – ANALIZA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH

1. Analiza możliwości wykorzystania programu RizEx-2 w symulacji przebiegu zdarzenia awaryjnego na przykładzie wybuchu gazu w Port Hudson

PDF

143-155

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF