LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 39 Issue 3, 2015

 

SPIS TREŚCI

 

POSTACIE POŻARNICTWA

1. Nietuzinkowy oficer

PDF

15-22

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Zarządzanie kryzysowe a teoria organizacji i zarządzania

PDF

23-30

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Fotele tapicerowane jako źródło zagrożenia pożarowego sal kinowo-widowiskowych

PDF

31-42

2. Metody badawcze w ocenie odporności środków ochrony indywidualnej na działanie termicznych czynników zewnętrznych

PDF

43-57

3. Szacowanie możliwości utraty nośności konstrukcji budowlanej w warunkach pożaru

PDF

59-66

4. Metody oceny środków pianotwórczych do gaszenia pożarów w portach morskich

PDF

67-76

5. Przestrzenna analiza zagrożeń na podstawie danych historycznych

PDF

77-92

6. Klasyfikacja zdarzeń na podstawie danych historycznych

PDF

93-109

7. Ocena wilgotności igieł sosny zwyczajnej jako czynnika zagrożenia pożarowego, poprzez pomiar przenikalności elektrycznej

PDF

111-117

8. Określenie temperatury samonagrzewania się węgla w zależności od zawartości tlenku węgla i ubytku tlenu na odcinku awaryjnym

PDF

119-127

9. Graniczna odporność ogniowa konstrukcji budowlanych z betonu w zależności od jego wilgotności

PDF

129-136

10. Przegląd technologii wytwarzania hełmów strażackich oraz możliwości podniesienia poziomu bezpieczeństwa przez nie gwarantowanego

PDF

137-147

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Nowoczesne metody wykrywania materiałów wybuchowych w służbie bezpieczeństwa publicznego

PDF

149-159

2. Pomiary zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych

PDF

161-171

 

 

RATOWNICTWO I MEDYCYNA KATASTROF

1. Wpływ wybranych elementów czasu reakcji systemu ratownictwa medycznego na efektywność udzielania pomocy ofierze wypadku komunikacyjnego

PDF

173-183

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF