LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 40 Issue 4, 2015

 

SPIS TREŚCI

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Analiza wybranych dokumentów planistycznych pod względem zagrożenia awariami przemysłowymi na przykładzie Poznania

PDF

15-27

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Gaszenie płomienia dyfuzyjnego przy pomocy fal akustycznych

PDF

29-38

2. Wprowadzenie do komputerowego modelowania zachowania się tłumu. Wybrane aspekty psychologii tłumu

PDF

39-49

3. Obliczenie stacjonarnego pola temperatury w wielowarstwowej płycie z uwzględnieniem wewnętrznych źródeł ciepła w warunkach nieidealnego kontaktu termicznego między warstwami

PDF

51-59

 

 

CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Przegląd możliwości wykorzystania wybranego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w działaniach jednostek ochrony przeciwpożarowej w kontekście wymagań systemu dopuszczeń

PDF

61-80

2. Dobrowolna ocena wyrobów prowadzona przez polskie i europejskie jednostki

PDF

81-90

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Kompaktowe narzędzie elektrohydrauliczne o dużej mocy do rozbijania obiektów z betonu i skał kopalnianych podczas działań ratowniczych

PDF

91-105

2. Analiza porównawcza czujników wykorzystywanych w czujkach gazu do wczesnego wykrywania pożaru

PDF

107-122

 

 

SZKOLENIA I PROPAGOWANIE WIEDZY

1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, scenariusz pożarowy oraz próbna ewakuacja jako kluczowe elementy zarządzania systemem bezpieczeństwa pożarowego budynku

PDF

123-131

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. CBRN Analysis i SI Promień – porównanie funkcjonalności oprogramowania do oceny sytuacji skażeń

PDF

133-138

2. Ocena stanu bezpieczeństwa pracy w oparciu o analizę wypadkowości bezwzględnej i rodzajowej w zakładzie tworzyw sztucznych i materiałów wybuchowych

PDF

139-148

 

 

STUDIUM PRZYPADKU – ANALIZA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH

1. Analiza zagrożeń pożarowych związanych z instalowaniem wkładów kominkowych w istniejących budynkach na podstawie rzeczywistych zdarzeń

PDF

149-165

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF