LANGUAGE:  PL  |  EN 

SPIS TREŚCI

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Zagrożenie, kryzys i sytuacja kryzysowa – jako uwarunkowania życia współczesnego człowieka

PDF

13-18

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Sposoby i środki gaszenia pożarów przy wyciekach gazu: doświadczenie światowe i perspektywy rozwoju

PDF

19-26

2. Analiza destrukcyjnego wpływu nasączenia wodą na parametry wytrzymałościowe betonów poddanych warunkom pożarowym

PDF

27-35

3. Model stanu cieplnego ciała strażaka w ubraniu ochronnym

PDF

37-46

4. Model matematyczny i ocena ryzyka zwalczania pożaru

PDF

47-54

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Metody badań odporności hełmów ochronnych na działanie promieniowania podczerwonego

PDF

55-65

2. Zapewnienie bezpieczeństwa w systemach odprowadzania spalin w budownictwie mieszkaniowym

PDF

67-73

3. Możliwości wykorzystania symulatorów w szkoleniu operatorów bezzałogowych statków powietrznych w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych

PDF

75-83

 

 

SZKOLENIA I PROPAGOWANIE WIEDZY

1. Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji z betonu według eurokodów (norm PN-EN)

PDF

85-96

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Praktyczne aspekty ewakuacji ludzi ze szpitali

PDF

97-106

 

 

STUDIUM PRZYPADKU – ANALIZA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH

1. Określenie dopuszczalnych wartości parametrów sytuacji nadzwyczajnych wywołanych przez człowieka i związanych z pożarami w Federacji Rosyjskiej

PDF

107-114

2. Model reagowania systemu ratowniczo-gaśniczego

PDF

115-126

3. Przykład zastosowania modelu reagowania systemu ratowniczo-gaśniczego

PDF

127-138

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF