LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 44 Issue 4, 2016

 

SPIS TREŚCI

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie Uniwersytetu Harvarda. Transfer doświadczeń dla kreowania bezpieczeństwa

PDF

15-22

 

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Znaczenie cech menedżera projektu i członków zespołu projektowego

PDF

23-29

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Wybuchy zbiorników z gazami technicznymi – realne zagrożenie czy przejaskrawiony strach?

PDF

31-49

2. Odbudowa stalowych hal przemysłowych uszkodzonych w przebytym pożarze

PDF

51-66

3. Wpływ rodzaju drewna na czas działania liniowych czujek dymu

PDF

67-82

4. Wspólne podejście do rozwiązywania zagadnień wymiany masy i gazów zachodzącej podczas pożarów w różnych obiektach

PDF

83-88

5. Uniwersalny kompleksowy wskaźnik zagrożenia pożarem endogenicznym

PDF

89-97

6. Programowanie liniowe jako technika obliczeniowa użyteczna w szacowaniu odporności ogniowej stalowej ramowej konstrukcji nośnej

PDF

99-120

7. Miarodajna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej – wartość nominalna z pojedynczej inwentaryzacji czy raczej statystycznie uzasadniona wartość charakterystyczna

PDF

121-129

8. Metodyka opracowania modelu matematycznego składnika energetycznego procesów chemiczno-fizycznych, które zachodzą w drewnie podczas jego nagrzewania do momentu nastąpienia spalania płomieniowego

PDF

131-137

9. Specyfika flegmatyzacji mieszanki powietrza z heptanem przy pomocy mieszaniny binarnej aerozolu z azotem

PDF

139-149

10. Radioaktywność materiałów budowlanych w Polsce

PDF

151-158

11. Wymagania, metody badań i kryteria oceny właściwości sygnalizatorów optycznych (VAD). Metoda pomiaru rozsyłu światła

PDF

159-164

 

 

INŻYNIERIA POŻAROWA

1. Analiza wpływu gęstości rozmieszczenia wyjść ewakuacyjnych na bezpieczeństwo ludzi podczas pożar w tunelach drogowych z systemem wentylacji wzdłużnej

PDF

165-175

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF