LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 45 Issue 1, 2017

 

SPIS TREŚCI

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Właściwości elektrostatyczne rur z tworzyw sztucznych w aspekcie zagrożenia wybuchem – badania, ocena i eliminacja

PDF

14-25

2. Ustalanie zagrożenia pożarowego lasu na poligonach wojskowych

PDF

26-37

3. Miejsca krytyczne elementów próbnych przeszklonych ścian osłonowych pod względem izolacyjności ogniowej

PDF

38-50

4. Użyteczność modelu obliczeniowego pojedynczej ramy poprzecznej w szacowaniu odporności ogniowej hali stalowej

PDF

52-67

5. Model ewakuacji wykorzystujący automaty komórkowe

PDF

68-79

 

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. O wojnie i pokoju – dylematy polemologiczne

PDF

80-86

2. Sprawcy podpalenia – charakterystyka psychologiczna

PDF

88-100

 

 

RATOWNICTWO I MEDYCYNA KATASTROF

1. Stan wiedzy strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej na temat kwalifikowanej pierwszej pomocy

PDF

102-110

2. Podstawowe elementy zabezpieczenia medycznego oraz funkcjonowanie Komponentu Medycznego Państwowej Straży Pożarnej podczas XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

PDF

112-129

 

 

INŻYNIERIA POŻAROWA

1. Wentylacja oddymiająca w garażach – rozwiązania kontrowersyjnych problemów na przykładach projektowych

PDF

130-141

2.  Systemy oddymiania klatek schodowych – zalety i ograniczenia stosowanych rozwiązań technicznych PDF

142-153

3.  Wpływ lokalizacji źródła ognia na rozwój pożaru w wielkopowierzchniowym halowym obiekcie handlowym PDF

154-169

 

 

CERTYFIKATY, OCENY TECHNICZNE I REKOMENDACJE

1. System wsparcia jednostek ochrony przeciwpożarowej – potrzeby, potencjał, kierunki zmian w zakresie wymagań użytkowych dla pojazdów pożarniczych

PDF

170-190

 

 

STUDIUM PRZYPADKU – ANALIZA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH

1. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku zbrojarz-betoniarz w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby na potrzeby budownictwa – studium przypadku

PDF

192-203

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF