LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 46 Issue 2, 2017

 

SPIS TREŚCI

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Elektromagnetyczne zagrożenia balistyczne podczas służby funkcjonariuszy straży pożarnej

PDF

12-27

2. Wykorzystanie analizy wielokryterialnej do diagnozy stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie

PDF

28-40

3. Analiza dynamiki skażenia gleby naturalnymi i sztucznymi radionuklidami w województwie opolskim po
awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu

PDF

42-54

4. Mechanizm działania aerozolu gaśniczego

PDF

56-71

5. Zwiększenie skuteczności gaśniczej binarnych mieszanin gazowo-aerozolowych za pomocą fal uderzeniowych

PDF

72-86

6. Analiza wybranych aspektów bezpieczeństwa pożarowego oraz przygotowania operacyjnego Starego
Miasta w Warszawie

PDF

88-98

 

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Terroryzm niekonwencjonalny jako potencjalne zagrożenie dla Polski

PDF

100-113

 

 

INŻYNIERIA POŻAROWA

1. Analiza doboru średnic pionów w instalacjach wodociągowych przeciwpożarowych w budynkach
wysokich w świetle obowiązujących przepisów

PDF

114-123

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Analiza wyposażenia stosowanego przez grupy poszukiwawczo-ratownicze podczas działań w kraju i za granicą

PDF

124-139

 

 

POSTACIE POŻARNICTWA

1. Zygmunt Jarosz – pionier pożarnictwa polskiego

PDF

140-145

 

 

WYDARZENIA

1. INTEX – innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych

PDF

146

2. Współczesne uwarunkowania badań bezpieczeństwa

PDF

147

3. CNBOP-PIB nagrodzone na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017”

PDF

148

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF