LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 48 Issue 4, 2017

 

SPIS TREŚCI

 

BADANIA I ROZWÓJ

 

1. Koncepcja rozwiązań technicznych systemu powietrznego wykrywania skażeń wykorzystującego statki bezzałogowe PDF

14-32

2. Zmiany strukturalne w stali konstrukcyjnej wywołane epizodami jej nagrzewania i stygnięcia podczas pożaru PDF

34-52

3. Analiza ryzyka dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych stwarzających zagrożenie wybuchem PDF

54-69

4. Wybuch zbiornika ze sprężonym gazem palnym jako czynnik ryzyka zawodowego strażaka PDF

70-78

5. Metodologia skrócenia czasu swobodnego rozwoju pożaru PDF

80-87

 

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

 

1. Kilka słów o rozmowie duszpasterskiej PDF

88-95

 

 

RATOWNICTWO I MEDYCYNA KATASTROF

1. Ratownik medyczny w Państwowej Straży Pożarnej – od teorii do praktyki PDF

96-108

 

 

OCHRONA ZDROWIA

1. Wymiary ciała i otłuszczenie zawodowych strażaków PDF

110-123

 

 

SZKOLENIA I PROPAGOWANIE WIEDZY

1. Krytyczna ocena wymagań przeciwpożarowych dotyczących sieci wodociągowych PDF

124-136

 

 

POSTACIE POŻARNICTWA

1. Zbigniew Jacorzyński PDF

138-142

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF