LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 49 Issue 1, 2018

 

SPIS TREŚCI

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie patrz mi na ręce. Wpływ obecności świadków na realizację zadań ratowniczych

PDF

14-22

2. Ochrona cyberprzestrzeni – wyzwanie naszych czasów?

PDF

24-33

3. Wstęp do teorii bezpieczeństwa

PDF

34-48

4. Pojmowanie wyzwań, zagrożeń i ryzyka w bezpieczeństwie państwa

PDF

50-59

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Innowacyjna metoda dostarczania wody do spożycia w sytuacjach kryzysowych

PDF

60-65

2. Model matematyczny zmian stężenia wodoru w atmosferze. Rzeczywista sytuacja obliczeniowa dla obiektu z systemem wentylacji

PDF

66-74

3. Dynamika cząsteczek proszku gaśniczego podczas podawania go w kierunku pożaru metodą impulsową

PDF

76-85

4. Zastosowanie technologii laserowych i światłowodowych w celu zwiększenia skuteczności pracy nowoczesnych optycznych czujek dymu

PDF

86-92

5. Nowa koncepcja ochrony przeciwwybuchowej urządzenia wykorzystująca osłonę nadciśnieniową oraz stacjonarną instalację azotu

PDF

94-100

 

STUDIUM PRZYPADKU – ANALIZA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH

 

1. Model zarządzania kryzysowego dużą aglomeracją miejską

PDF

102-110

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF