LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 5 Issue 1, 2007

 

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Funkcjonowanie organów administracji publicznej w czasie klęsk żywiołowych w wybranych krajach

PDF

7-55

2. Modernizacja Państwowej Straży Pożarnej w latach 2007-2009

PDF

55-75

3. Wybrane narzędzia planowania strategicznego. Projektowanie rozmieszczenia sił i środków PSP na przykładzie województwa śląskiego

PDF

75-93

4. Regionalne i lokalne zarządzanie kryzysowe w standardach UE

PDF

93-115

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Komunikacja kryzysowa-wybrane aspekty komunikacji z mass mediami

PDF

115-135

2. Dialog społeczny jako narzędzie rozwiązywania konfliktów w obszarze bezpieczeństwa – mediacje i negocjacje społeczne cz. II

PDF

135-157

 

 

PARTNERSTWO DLA INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. IV Międzynarodowe Sympozjum „Badania i certyfikacja w ochronie przeciwpożarowej w krajach Europy Centralnej i Wschodniej” cz. II

PDF

157-161

2. O możliwościach wspólnych prac badawczych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

PDF

161-167

3. Bezpieczeństwo powszechne obywateli – nadrzędnym celem działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego

PDF

167-171

4. Obrót wyrobami budowlanymi i ich stosowanie oraz nadzór nad rynkiem

PDF

171-185

5. Aprobaty techniczne w krajowym systemie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

PDF

185-193

6. Certyfikacja usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej

PDF

193-199

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Wytyczne sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

PDF

199-217

2. Zasady postępowania ze środkami ochrony roślin podczas prowadzenia działań ratowniczych cz. I

PDF

217-235

 

 

CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Certyfikacja usług w praktyce. Świadectwa dopuszczenia

PDF

235-243

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Rozproszone bazy danych – architektura funkcjonalna

PDF

255-283

2. Innowacyjne technologie mające zastosowanie w obszarze wykrywania zagrożenia pożarowego

PDF

283-297

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF