LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 51 Issue 3, 2018

BiTP Vol. 51 Issue 3, 2018

 

SPIS TREŚCI

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Analiza podatności na zapłon wytypowanych pyłów spożywczych PDF

14-24

2. Wpływ wysokiej temperatury na zmianę wytrzymałości na zginanie zapraw cementowych modyfikowanych dodatkiem włókien polipropylenowych PDF

26-39

3. Numeryczna predykcja odporności ogniowej elementów strunobetonowych PDF

40-59

4. Uzasadnienie bezpiecznego odstępu przeciwpożarowego między fermentatorami do produkcji biogazu PDF

60-67

5. Wpływ dodatku melaminy i krzemionki w dogarbowaniu skór na palność i wybrane właściwości skór naturalnych PDF

68-84

6. Studiowanie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w procesie przygotowania kadr dla instytucji zajmujących się bezpieczeństwem. Badania poznawcze i porównawcze – wybrane problemy PDF

86-103

 

STUDIUM PRZYPADKU – ANALIZA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH

 

1. Działania ratownicze komponentu medycznego Polskiej Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej (HUSAR Poland) podczas akcji po trzęsieniu ziemi w Nepalu w roku 2015 PDF

104-118

2. Pożar wielopoziomowego parkingu. Czy winna była strategia ochrony przeciwpożarowej? PDF

120-125

4. Możliwości wykorzystania bezzałogowych platform w służbach ratunkowo-porządkowych PDF

126-136

5. Zagrożenia związane z wykorzystaniem bezzałogowych platform w służbach ratunkowo-porządkowych PDF

138-149

6. Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym – studium przypadku na przykładzie województwa mazowieckiego PDF
150-169

 

OCHRONA ZDROWIA

1. Świadomość wpływu stresu na wypadki w akcjach ratowniczych wśród strażaków Państwowej Straży Pożarnej PDF

170-182

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF