LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 52 Issue 4, 2018

 

SPIS TREŚCI

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Zastosowanie silikonów w ochronie przeciwpożarowej PDF

10-18

2. Rozpoznanie skażeń w Polsce – aktualny stan wiedzy PDF

20-45

3. Oprogramowanie CrowdSim do modelowania dynamiki pieszych PDF

46-66

4. Wprowadzenie do budowania odporności poprzez analizę obszarów szczególnie narażonych
na występowanie zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu społeczności
PDF

68-81

5. Oznaczanie toksyczności produktów spalania – przegląd stanu wiedzy PDF

82-98

6. Normatywna regulacja dyslokacji jednostek pożarniczych na Ukrainie PDF

100-107

7. Badanie zagrożenia wystąpienia pożaru ogniw akumulatorów stosowanych w samochodach
elektrycznych
PDF

108-117

 

INŻYNIERIA POŻAROWA

1. Ocena wpływu aranżacji garażu na wynik symulacji CFD rozprzestrzeniania się dymu i ciepła PDF

118-139

2. Modelowanie CFD wentylacji pożarowej w tunelu drogowym PDF

140-166

 

OCENA ZGODNOŚCI

 

1. Zmiany w zakresie wymagań wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów
budowlanych służących ochronie przeciwpożarowej znakowanych znakiem budowlanym
PDF

168-183

2. Kable elektryczne w kontekście zagrożenia pożarowego i przepisów ochrony przeciwpożarowej PDF
184-201

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Zasady bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas katastrofy budowlanej PDF

202-212

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF