LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 6 Issue 2, 2007

 

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Fundusze strukturalne – nowe możliwości dla Państwowej Straży Pożarnej

PDF

5-17

2. Przegląd źródeł finansowania ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013

PDF

17-35

3. System szkolenia dla potrzeb ochrony ludności

PDF

35-49

 

PARTNERSTWO DLA INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Zwiększenie liczby spienienia roztworów wodnych

PDF

49-57

2. Fizyko-matematyczny model procesu iskrzenia ciernego

PDF

57-65

3. Reakcja materiałów budowlanych na testy ogniowe

PDF

65-75

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Wytyczne sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi cz. II

PDF

75-91

2. Działalność naukowo-badawcza i rozwojowa CNBOP w latach 2006-2007

PDF

91-101

3. Zasady postępowania ze środkami ochrony roślin podczas prowadzenia działań ratowniczych cz. II

PDF

101-125

4. Nowe metody badań pożarniczych węży tłocznych do hydrantów

PDF

125-137

 

 

CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Wymagania zasadnicze i szczegółowe stawiane wyrobom w procesie oceny zgodności

PDF

137-141

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Architektura oraz możliwości funkcjonalne katalogowych baz danych

PDF

151-179

2. Fałszywe alarmy pożarowe

PDF

179-188

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF