LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 7 Issue 3, 2007

 

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Sprawdzone wzorce osobowe

PDF

15-23

2. Jaka straż pożarna? Państwowa, ochotnicza czy samorządowa?

PDF

23-33

3. System szkolenia strażaków OSP

PDF

33-59

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Zasady postępowania ze środkami ochrony roślin podczas prowadzenia działań ratowniczych cz. III

PDF

59-79

2. Badania w zakresie wyposażenia straży pożarnej i zabezpieczeń przeciwpożarowych

PDF

79-95

3. Ocena zagrożenia pożarowego stwarzanego przez włókiennicze wyroby wyposażenia wnętrz

PDF

95-119

4. Działalność i badania Zakładu-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych

PDF

119-131

 

 

CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Istotne zmiany w systemie oceny zgodności wyrobów

PDF

131-145

2. Aprobaty techniczne w krajowym systemie oceny zgodności wyrobów budowlanych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

PDF

145-149

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Nowoczesne podwozia i kabiny stosowane w samochodach pożarniczych

PDF

155-171

2. Zasady postępowania podczas wyposażania obiektów zabytkowych we włókiennicze wyroby wyposażania wnętrz

PDF

171-195

3. Wybrane zagadnienia dotyczące konstrukcji i badań dźwiękowych systemów ostrzegawczych

PDF

195-211

4. Bezpieczeństwo pożarowe oraz rola i zakres działania straży pożarnej – stanowisko szkoleniowe dla młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP

PDF

211-227

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF