LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 8 Issue 4, 2007

 

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. XXXV-lecie CNBOP

PDF

9-17

2. Finansowanie projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007-2013

PDF

17-33

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Metoda i aparatura badań hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz poduszek pneumatycznych do podnoszenia i uszczelniania

PDF

33-57

2. Zasady postępowania ze środkami ochrony roślin podczas prowadzenia działań ratowniczych cz. IV

PDF

57-89

3. Zjawiska reologiczne w pianotwórczych środkach gaśniczych

PDF

89-107

4. Jakość pian gaśniczych wytwarzanych z wód powierzchniowych silnie zanieczyszczonych

PDF

107-125

5. Analiza tworzenia się zagrożeń pożarowo-wybuchowych na instalacjach przerobu ropy naftowej, w wyniku samozapalania się pirosiarczków cz. I

PDF

125-141

 

 

CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Istotne zmiany w systemie oceny zgodności wyrobów cz. II

PDF

141-151

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Wymagania techniczne, standardy wyposażenia, oznaczenia samochodów pożarniczych i kontenerów

PDF

163-181

2. Wykorzystanie tzw. Substytutu termodynamicznego /TS/ do ilościowego szacowania skutków pożarów i wybuchów mieszanin wieloskładnikowych

PDF

181-203

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF