LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 9 Issue 1, 2008

 

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Zadania wójta gminy Kamieniec Ząbkowicki w zakresie zarządzania kryzysowego, zadań obronnych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i obrony przeciwpowodziowej

PDF

7-50

2. Lider w Straży

PDF

 51-62

3. Między technokratycznym a humanistycznym modelem edukacji zawodowej-studium przypadku polskiego szkolnictwa pożarniczego

PDF

 63-80

 

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Art. 163 Kodeksu Karnego w opiniach biegłych z zakresu pożarnictwa

PDF

  81-98

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Jakość pian gaśniczych wytwarzanych z wód powierzchniowych silnie zanieczyszczonych cz. II

PDF

  99-111

2. Optymalizacja właściwości użytkowych sorbentów i zwilżaczy stosowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

PDF

 113-130

3. Analiza tworzenia się zagrożeń pożarowo-wybuchowych na instalacjach przerobu ropy naftowej, w wyniku samozapalenia się pirosiarczków. Cz. II

PDF

 131-141

 

 

CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Istotne zmiany w systemie oceny zgodności wyrobów cz. III

PDF

143-152

 

 

SZKOLENIA I PROPAGOWANIE WIEDZY

1. Działalność szkoleniowa i wydawnicza CNBOP w roku 2007

PDF

175-194

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Alternatywne techniki ewakuacji poszkodowanych w pozycji poziomej

PDF

195-209

2. Alternatywna technika ewakuacji poszkodowanego ze studni

PDF

211-218

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF