LANGUAGE:  PL  |  EN 

SFT Vol. 53 Issue 1, 2019

 

SPIS TREŚCI

 

 

1. Modelowanie statystyczne reakcji służb ratowniczych PDF

8-31

2. Symulowana numerycznie reakcja na pożar rozwinięty stalowej ramy nośnej
z węzłami o różnej sztywności
PDF

32-45

3. Ocena skuteczności tłumienia wybuchu pyłowego w układzie demonstratora przez aktywny
system HRD
PDF

46-66

4. Funkcjonalność leśnych dojazdów pożarowych i punktów czerpania wody w ocenie pracowników
Państwowej Straży Pożarnej
PDF

68-87

5. Zastosowanie modyfikacji modelu Greenberga do szacowania czasu ewakuacji ludzi z budynków
użyteczności publicznej
PDF

88-105

6. Przegląd modeli uwzględniających efekt zarażania emocjonalnego w procesie ewakuacji PDF

106-116

7. Wpływ rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych połączeń przeszkleń na odkształcenia podczas
działania ognia
PDF

118-128

8. Rola projektu EASeR w poprawie skuteczności działań grup poszukiwawczo-ratowniczych PDF

130-143

9. Determinanty postrzegania azbestu PDF

144-161

10. Biegli z zakresu pożarnictwa i ich rola w systemie bezpieczeństwa PDF

162-172

11. Analiza danych dotyczących zatruć wziewnych na przykładzie powiatu łukowskiego
w latach 2015–2017
PDF

174-187

12. Etos rycerzy św. Floriana PDF

188-196

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF