Polityka Open Access
Czasopismo „Safety & Fire Technology” jest publikowane w darmowym i otwartym dostępie tzn. każdy użytkownik ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, z zachowaniem praw autorskich ich twórców. Użytkownik korzysta z zamieszczonych w Półroczniku artykułów zgodnie z licencją CC-BY-SA 4.0 z obowiązkiem wskazania na kopii utworu informacji o źródle i autorze/ach.
Zapora ghostwriting i guest autorship

Mając na uwadze prawdziwość publikowanych danych o wkładzie autorskim w powstanie zgłaszanych do druku artykułów i by uniknąć zjawisk typu ghostwriting i guest autorship, Redakcja czasopisma „Safety & Fire Technology” zobowiązuje autorów do rzetelnego wykazywania udziału osób trzecich w procesie powstawania artykułu.

Rada Naukowa

prof. Andriej Kuzyk, Lviv State University of Life Safety, Ukraina

dr hab. Aleksandr Wasiljewicz Matjuszyn, All-Russian Scientific Research Institute of Fire Safety (VNIIPO), Rosja

dr Shamsutdin Sharabutdinovich Dagirov, State Fire Academy of EMERCOM of Russia, Rosja

prof. dr inż. Rainer Koch, Uniwersytet w Paderborn, Institute for Fire and Rescue Technology in Dortmund, Niemcy

prof. dr inż. Venkatesh Kodur, Michigan State University, Stany Zjednoczone

prof. Jesús Ignacio Martínez Paricio, Universidad Complutense de Madrid, Hiszpania

dr inż. Hauke Speth, Institute for Fire and Rescue Technology in Dortmund, Niemcy

dr hab. inż. Lech Starczewski, prof. WITPIS, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Polska

prof. Asif Usmani, BRE Centre for Fire Safety Engineering – The University of Edinburgh, Wielka Brytania

dr Ai Sekizawa, prof., Tokyo University of Science, Japonia

Komitet Redakcyjny

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Redaktor Naczelny

bryg. dr inż. Jacek Zboina, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Zastępca Redaktora Naczelnego

dr hab. Maria Zielecka, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Zastępca Redaktora Naczelnego

dr hab. Anna Rabajczyk, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Redaktor merytoryczny

dr inż. Mariusz Feltynowski, KCKRiOL, KG PSP. Polska
Redaktor merytoryczny

prof. Bogdan Z. Długogórski, Charles Darwin University, Australia
Redaktor merytoryczny

prof. dr. inż. Aleš Dudáček, Technical University of Ostrava, Czech Republic
Redaktor merytoryczny

prof. Arief E. Dahoe, Ulster University, United Kingdom
Redaktor merytoryczny

dr Agnieszka Siłuszyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Redaktor statystyczny

dr Monika Wyszomirska-Łapczyńska, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Redaktor ds. prawnych

mgr Elżbieta Muszyńska-Połeć, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Sekretarz Redakcji

mgr Katarzyna Szulejewska, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Redaktor językowy

mgr Aleksandra Grzęda, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Redaktor techniczny