Czasopismo naukowe „Safety & Fire Technology” zaprasza do współpracy, oferując najwyższe standarty wydawnicze, w tym:
- bezpłatną publikację
- open access
- indeksowanie w licznych bazach publikacji naukowych 
- podwójnie ślepą recenzję
- przejrzyste zasady publikacji i recenzji
- elektroniczne identyfikatory DOI
- atrakcyjny layout
- najlepsze artykuły prezentowane na okładce
- drukowane egzemplarze autorskie
- 20 punktów w wykazie czasopism naukowych MEiN (z 09.02.2021)