Dane opublikowane w czasopiśmie „Safety & Fire Technology” powinny być oryginalne. Nie należy przesyłać tekstów, które zostały wcześniej opublikowane w innym czasopiśmie lub monografii. Podawanie fałszywych danych, plagiaty oraz inne działania, które mogą prowadzić do fałszywych wniosków, są nieetyczne.

Szczegółowe informacje o etyce publikacji i stwierdzeniu nadużycia w publikacji (opartych na zaleceniach Elsevier - https://beta.elsevier.com/about/policies-and-standards/publishing-ethics?trial=true - i wytycznych COPE dla wydawców czasopism - https://publicationethics.org/core-practices), z którymi należy zapoznać się przed zgłoszeniem artykułu do redakcji, znajdą Państwo w linku powyżej.

SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

Artykuły nadsyłane do redakcji są poddawane ocenie przez internetowy system antyplagiatowy (Plagiat.pl). Nadesłanie artykułu jest równoznaczne z akceptacją faktu, że artykuł może zostać poddany takiej ocenie. Wszystkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej redakcja będzie zgłaszać do odpowiednich organów instytucjonalnych.