Współpraca

Artykuły przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem panelu redakcyjnego Editorial System. Aby przejść do systemu, należy kliknąć w przycisk „Wyślij artykuł”.

Wszystkie artykuły publikowane w SFT są poddawane procesowi podwójnie ślepej recenzji. Zapraszamy specjalistów związanych z zakresem tematycznym SFT do współpracy w roli recenzentów!

Proponujemy promocję wydarzeń o charakterze edukacyjnym i naukowym o zasięgu, randze i znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Zapraszamy do wnioskowania o patronat medialny SFT.

O czasopiśmie

Safety & Fire Technology

ISSN (print) 2657-8808
ISSN (electronic) 2658-0810

Czasopismo recenzowane, w którym publikowane są oryginalne artykuły naukowe, doniesienia wstępne, artykuły przeglądowe, studia przypadków. Do numeru 4/2018 czasopismo wydawane było jako "BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza / Safety & Fire Technique" (ISSN 1895-8443).

Zgodnie z Załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Safety & Fire Technology” przyznawanych jest 40 pkt do dorobku naukowego autora.

Zakres tematyczny czasopisma:

  • teoria i modelowanie rozwoju pożaru
  • metody i środki zapobiegania pożarom oraz ograniczania ich skutków
  • dochodzenia popożarowe i analiza ryzyka pożaru
  • taktyka, technika i bezpieczeństwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych
  • aspekty prawne i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
  • bezpieczeństwo i ochrona ludności
  • zagrożenia i ochrona środowiska
  • materiały w ochronie środowiska i zagrożeniach pożarowych
  • nowoczesne technologie w ochronie przeciwpożarowej i ochronie środowiska

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do Newslettera. Po wyrażeniu poniższych zgód i zapisaniu się otrzymasz na wskazany adres e-mail wiadomość, w której potwierdzisz swoją decyzję.

W dowolnym momencie – poprzez aktywację linka znajdującego się w treści otrzymanej wiadomości – możesz zrezygnować z otrzymywania Newslettera i wycofać zgodę. Skutkiem tego będzie usunięcie Twojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej. Wycofanie zgody nie ma wpływu na fakt, że przetwarzanie przed wycofaniem zgody realizowane było zgodnie z prawem.

Aktualności

 

W dniu 9 listopada br redkcja SFT wzięła udział w konferencji Komisji ds. Wydawnictw Naukowych działającej przy KRASP pn. „Wydawnictwo naukowe w XXI wieku - jak technologie cyfrowe zmieniają komunikację naukową”, której uczestnicy podjęli próbę sformułowania zarysu strategii cyfrowej transformacji obszaru komunikacji naukowej,

 

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się nowa publikacja wydawnictwa CNBOP-PIB, której autorką jest dr Monika Wyszomirska, radczyni prawna i ekonomistka od lat związana z Instytutem. W swojej monografii prezentuje zagadnienia związane z problemami prawnopodatkowymi przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania w zakładce Wydawnictwa. Zapraszamy do lektury.

 
Z przyjemnością informujemy, że "Safety & Fire Technology" otrzymało dofinansowanie MEiN w ramach programu "Rozwój czasopism naukowych". Przyznane środki zostaną przeznaczone m.in. na tłumaczenie zgłaszanych artykułów na język angielski.
 

 

 

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. czasopismu naukowemu „Safety & Fire Technology” (dawniej BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”) przyznano 40 pkt w wykazie czasopism. Tym samym za publikację artykułów, które ukazały się na łamach SFT od początku 2019 roku, ich autorom przysługuje 40 pkt do dorobku naukowego. Zapraszamy do współpracy!

Bazy naukowe

Współpraca