Współpraca

Artykuły przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem panelu redakcyjnego Editorial System. Aby przejść do systemu, należy kliknąć w przycisk „Wyślij artykuł”.

Wszystkie artykuły publikowane w SFT są poddawane procesowi podwójnie ślepej recenzji. Zapraszamy specjalistów związanych z zakresem tematycznym SFT do współpracy w roli recenzentów!

Proponujemy promocję wydarzeń o charakterze edukacyjnym i naukowym o zasięgu, randze i znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Zapraszamy do wnioskowania o patronat medialny SFT.

O czasopiśmie

Safety & Fire Technology

ISSN (print) 2657-8808
ISSN (electronic) 2658-0810

Czasopismo recenzowane, w którym publikowane są oryginalne artykuły naukowe, doniesienia wstępne, artykuły przeglądowe, studia przypadków. Do numeru 4/2018 czasopismo wydawane było jako "BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza / Safety & Fire Technique" (ISSN 1895-8443).

Zgodnie z Załącznikiem do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Safety & Fire Technology” przyznawanych jest 20 pkt do dorobku naukowego autora.

Zakres tematyczny czasopisma:

  • teoria i modelowanie rozwoju pożaru
  • metody i środki zapobiegania pożarom oraz ograniczania ich skutków
  • dochodzenia popożarowe i analiza ryzyka pożaru
  • taktyka, technika i bezpieczeństwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych
  • aspekty prawne i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
  • bezpieczeństwo i ochrona ludności
  • zagrożenia i ochrona środowiska
  • materiały w ochronie środowiska i zagrożeniach pożarowych
  • nowoczesne technologie w ochronie przeciwpożarowej i ochronie środowiska

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do Newslettera. Po wyrażeniu poniższych zgód i zapisaniu się otrzymasz na wskazany adres e-mail wiadomość, w której potwierdzisz swoją decyzję.

W dowolnym momencie – poprzez aktywację linka znajdującego się w treści otrzymanej wiadomości – możesz zrezygnować z otrzymywania Newslettera i wycofać zgodę. Skutkiem tego będzie usunięcie Twojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej. Wycofanie zgody nie ma wpływu na fakt, że przetwarzanie przed wycofaniem zgody realizowane było zgodnie z prawem.

Aktualności

 

W 2019 r. zaprezentowaliśmy Wam nową odsłonę czasopisma pod zmienionym tytułem „Safety & Fire Technology”. W ciągu ostatnich kilkunastu lat periodyk umacniał swoją pozycję jako uznane czasopismo naukowe obecne w międzynarodowych bazach publikacji.

  05.02.2020

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji pt. „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze”, którą „Safety & Fire Technology” objęło patronatem medialnym.

 

Szanowni Czytelnicy, otrzymaliśmy już wyniki rocznej oceny parametrycznej naszego czasopisma w ICI Journal Master List. Uzyskaliśmy aż 100 punktów. Potwierdzeniem dynamicznego rozwoju naszego periodyku jest to, że w każdej ewaluacji osiągamy coraz lepszy wynik. Dziękujemy naszym Autorom i Recenzentom!

 

W CNBOP-PIB odbyła się konferencja finałowa projektu Enhancing Assessment in Search and Rescue. Projekt ten poświęcony jest zagadnieniom rozpoznania wstępnego prowadzonego przez grupy poszukiwawczo-ratownicze w trakcie działań ratowniczych po trzęsieniach ziemi, w tym "efektowi bariery". O pracach wykonanych w ramach tego przedsięwzięcia można przeczytać w SFT w numerze 1/2019 – M. Feltynowski, Rola projektu EASeR w poprawie skuteczności działań grup poszukiwawczo-ratowniczych. Zapraszamy do lektury!

Bazy naukowe

Współpraca