Współpraca

Artykuły przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem panelu redakcyjnego Editorial System. Aby przejść do systemu, należy kliknąć w przycisk „Wyślij artykuł”.

Wszystkie artykuły publikowane w SFT są poddawane procesowi podwójnie ślepej recenzji. Zapraszamy specjalistów związanych z zakresem tematycznym SFT do współpracy w roli recenzentów!

Proponujemy promocję wydarzeń o charakterze edukacyjnym i naukowym o zasięgu, randze i znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Zapraszamy do wnioskowania o patronat medialny SFT.

O czasopiśmie

Safety & Fire Technology

ISSN (print) 2657-8808
ISSN (electronic) 2658-0810

Czasopismo recenzowane, w którym publikowane są oryginalne artykuły naukowe, doniesienia wstępne, artykuły przeglądowe, studia przypadków. Do numeru 4/2018 czasopismo wydawane było jako "BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza / Safety & Fire Technique" (ISSN 1895-8443).

Zgodnie z Załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Safety & Fire Technology” przyznawanych jest 40 pkt do dorobku naukowego autora.

Zakres tematyczny czasopisma:

  • teoria i modelowanie rozwoju pożaru
  • metody i środki zapobiegania pożarom oraz ograniczania ich skutków
  • dochodzenia popożarowe i analiza ryzyka pożaru
  • taktyka, technika i bezpieczeństwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych
  • aspekty prawne i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
  • bezpieczeństwo i ochrona ludności
  • zagrożenia i ochrona środowiska
  • materiały w ochronie środowiska i zagrożeniach pożarowych
  • nowoczesne technologie w ochronie przeciwpożarowej i ochronie środowiska

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do Newslettera. Po wyrażeniu poniższych zgód i zapisaniu się otrzymasz na wskazany adres e-mail wiadomość, w której potwierdzisz swoją decyzję.

W dowolnym momencie – poprzez aktywację linka znajdującego się w treści otrzymanej wiadomości – możesz zrezygnować z otrzymywania Newslettera i wycofać zgodę. Skutkiem tego będzie usunięcie Twojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej. Wycofanie zgody nie ma wpływu na fakt, że przetwarzanie przed wycofaniem zgody realizowane było zgodnie z prawem.

Aktualności

 

Nowe, jubileuszowe wydanie SFT (1/2022) jest już dostępne na naszej stronie. Szczególnej uwadze polecamy otwierający numer artykuł poświęcony 50-letniej działalności naukowo-badawczej CNBOP-PIB - wydawcy czasopisma. Dziękujemy naszym autorom, recenzentom i redaktorom za owocną współpracę i wkład w powstanie tego numeru. Życzymy miłej lektury!

 

Zapraszamy do zapoznania się z nową pozycją Wydawnictwa CNBOP-PIB pt. Systemy Bezzałogowych Statków Powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie – od wyrobu do ratownika. Monografia przedstawia treści opracowane przez grono specjalistów i praktyków, zawierające wyniki badań oraz rozważania w obszarze techniki, praktyki, wymagań, oczekiwań, prawa, norm, organizacji, logistyki, działań operacyjnych, proponowanych rozwiązań,  jak i zagrożeń dotyczących BSP.

 

Kongres European Technical Coatings Congress odbył się w Krakowie w dniach 12-14 lipca 2022.

Wydarzenie rozpoczęło się specjalną sesją „Summer School” dedykowaną młodym naukowcom (uczestniczyło 60 osób z różnych krajów wygłoszono 8 wykładów),

a zakończyło Ceremonią zamknięcia ETCC2022 wraz z rozdaniem nagród za najlepsze wystąpienia.
Program kongresu obejmował:
• 108 referatów w 5 równoległych sesjach oraz 3 referaty plenarne
• 60 posterów tematycznych wystawianych na panelach prezentacyjnych
• udział 15 wystawców z 7 krajów.
Zarejestrowanych było 354 uczestników z 26 krajów całego świata (w tym USA, Iran, Chiny, Brazylia, Indie…).
 

 

 

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. czasopismu naukowemu „Safety & Fire Technology” (dawniej BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”) przyznano 40 pkt w wykazie czasopism. Tym samym za publikację artykułów, które ukazały się na łamach SFT od początku 2019 roku, ich autorom przysługuje 40 pkt do dorobku naukowego. Zapraszamy do współpracy!

Bazy naukowe

Współpraca