Współpraca

Artykuły przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem panelu redakcyjnego Editorial System. Aby przejść do systemu, należy kliknąć w przycisk „Wyślij artykuł”.

Wszystkie artykuły publikowane w SFT są poddawane procesowi podwójnie ślepej recenzji. Zapraszamy specjalistów związanych z zakresem tematycznym SFT do współpracy w roli recenzentów!

Proponujemy promocję wydarzeń o charakterze edukacyjnym i naukowym o zasięgu, randze i znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Zapraszamy do wnioskowania o patronat medialny SFT.

O czasopiśmie

Safety & Fire Technology

ISSN (print) 2657-8808
ISSN (electronic) 2658-0810

Czasopismo recenzowane, w którym publikowane są oryginalne artykuły naukowe, doniesienia wstępne, artykuły przeglądowe, studia przypadków. Do numeru 4/2018 czasopismo wydawane było jako "BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza / Safety & Fire Technique" (ISSN 1895-8443).

Zgodnie z Załącznikiem do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Safety & Fire Technology” przyznawanych jest 20 pkt do dorobku naukowego autora.

Zakres tematyczny czasopisma:

  • teoria i modelowanie rozwoju pożaru
  • metody i środki zapobiegania pożarom oraz ograniczania ich skutków
  • dochodzenia popożarowe i analiza ryzyka pożaru
  • taktyka, technika i bezpieczeństwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych
  • aspekty prawne i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
  • bezpieczeństwo i ochrona ludności
  • zagrożenia i ochrona środowiska
  • materiały w ochronie środowiska i zagrożeniach pożarowych
  • nowoczesne technologie w ochronie przeciwpożarowej i ochronie środowiska

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do Newslettera. Po wyrażeniu poniższych zgód i zapisaniu się otrzymasz na wskazany adres e-mail wiadomość, w której potwierdzisz swoją decyzję.

W dowolnym momencie – poprzez aktywację linka znajdującego się w treści otrzymanej wiadomości – możesz zrezygnować z otrzymywania Newslettera i wycofać zgodę. Skutkiem tego będzie usunięcie Twojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej. Wycofanie zgody nie ma wpływu na fakt, że przetwarzanie przed wycofaniem zgody realizowane było zgodnie z prawem.

Aktualności

 

Zapraszamy do uczestnictwa w Międzynarodowym Kongresie ETCC2020 – European Technical Coatings Congress, który odbędzie się w dniach 3-5.09.2021 roku w Krakowie. Prezentacje w trakcie Kongresu będą dotyczyły najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w tematyce: wszystkich rodzajów farb i lakierów, materiałów budowlanych oraz klejów.

Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia dostępne są na stronie: https://etcc2020.org/en

 

Redakcja "Safety & Fire Technology" poleca najnowsze tytuły poświęcone tematyce bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych. Obie książki dostępne są do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej: https://www.cnbop.pl/pl/wydawnictwa/ksiazki

 

Z przyjemnością prezentujemy najnowszą ksiązkę wydawnictwa CNBOP-PIB. Głównym tematem niniejszej publikacji są zagadnienia interdyscyplinarnych badań i innowacji w obszarze bezpieczeństwa. Jest ona dostępna do bezpłatnego pobrania tutaj.

 

Na wyjatkowość czasopisma naukowego „Safety & Fire Technology” składają się następujące elementy:
- bezpłatna publikacja
- open access
- indeksowanie w licznych bazach publikacji naukowych 
- podwójnie ślepa recenzja
- przejrzyste zasady publikacji i recenzji
- elektroniczne identyfikatory DOI
- atrakcyjny layout
- najlepsze artykuły prezentowane na okładce
- drukowane egzemplarze autorskie
- 20 punktów w wykazie czasopism naukowych MNiSW

Bazy naukowe

Współpraca