Współpraca

Artykuły przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem panelu redakcyjnego Editorial System. Aby przejść do systemu, należy kliknąć w przycisk „Wyślij artykuł”.

Wszystkie artykuły publikowane w SFT są poddawane procesowi podwójnie ślepej recenzji. Zapraszamy specjalistów związanych z zakresem tematycznym SFT do współpracy w roli recenzentów!

Proponujemy promocję wydarzeń o charakterze edukacyjnym i naukowym o zasięgu, randze i znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Zapraszamy do wnioskowania o patronat medialny SFT.

O czasopiśmie

Safety & Fire Technology

ISSN (print) 2657-8808
ISSN (electronic) 2658-0810

Czasopismo recenzowane, w którym publikowane są oryginalne artykuły naukowe, doniesienia wstępne, artykuły przeglądowe, studia przypadków. Do numeru 4/2018 czasopismo wydawane było jako "BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza / Safety & Fire Technique" (ISSN 1895-8443).

Zgodnie z Załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Safety & Fire Technology” przyznawanych jest 40 pkt do dorobku naukowego autora.

Zakres tematyczny czasopisma:

  • teoria i modelowanie rozwoju pożaru
  • metody i środki zapobiegania pożarom oraz ograniczania ich skutków
  • dochodzenia popożarowe i analiza ryzyka pożaru
  • taktyka, technika i bezpieczeństwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych
  • aspekty prawne i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
  • bezpieczeństwo i ochrona ludności
  • zagrożenia i ochrona środowiska
  • materiały w ochronie środowiska i zagrożeniach pożarowych
  • nowoczesne technologie w ochronie przeciwpożarowej i ochronie środowiska

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do Newslettera. Po wyrażeniu poniższych zgód i zapisaniu się otrzymasz na wskazany adres e-mail wiadomość, w której potwierdzisz swoją decyzję.

W dowolnym momencie – poprzez aktywację linka znajdującego się w treści otrzymanej wiadomości – możesz zrezygnować z otrzymywania Newslettera i wycofać zgodę. Skutkiem tego będzie usunięcie Twojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej. Wycofanie zgody nie ma wpływu na fakt, że przetwarzanie przed wycofaniem zgody realizowane było zgodnie z prawem.

Aktualności

 

Nowe, jubileuszowe wydanie SFT (1/2022) jest już dostępne na naszej stronie. Szczególnej uwadze polecamy otwierający numer artykuł poświęcony 50-letniej działalności naukowo-badawczej CNBOP-PIB - wydawcy czasopisma. Dziękujemy naszym autorom, recenzentom i redaktorom za owocną współpracę i wkład w powstanie tego numeru. Życzymy miłej lektury!

 

Już wkrótce ukaże sie nowa pozycja Wydawnictwa CNBOP-PIB pt. Systemy Bezzałogowych Statków Powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie – od wyrobu do ratownika. W monografii znajdą się rozdziały opracowane przez grono specjalistów i praktyków, zawierające wyniki badań oraz rozważania w obszarze techniki, praktyki, wymagań, oczekiwań, prawa, norm, organizacji, logistyki, działań operacyjnych, proponowanych rozwiązań,  jak i zagrożeń dotyczących BSP.

 

Przypominamy, że termin European Technical Coatings Congress zbliża się wielkimi krokami. Wydarzenie odbędzie się w Krakowie w dniach 12-14 lipca 2022.

Więcej szczegółowych informacji na stronie: www.etcc2022.org
 

 

 

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. czasopismu naukowemu „Safety & Fire Technology” (dawniej BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”) przyznano 40 pkt w wykazie czasopism. Tym samym za publikację artykułów, które ukazały się na łamach SFT od początku 2019 roku, ich autorom przysługuje 40 pkt do dorobku naukowego. Zapraszamy do współpracy!

Bazy naukowe

Współpraca