Napisz do nas

Maksymalnie 1000 znaków

Informacje

ADRES

Safety & Fire Technology
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213,
05-420 Józefów k. Otwocka

OSOBY DO KONTAKTU

Sekretarz Redakcji: mgr Elżbieta Muszyńska-Połeć
Redakcja: mgr Katarzyna Szulejewska, mgr Anna Golińska, mgr Aleksandra Grzęda

Dział Wydawnictw i Promocji CNBOP-PIB
Tel.: (+48) 22 769 33 20
Email: sft@cnbop.pl