Polityka Open Access

Czasopismo „Safety & Fire Technology” jest publikowane w darmowym i otwartym dostępie tzn. każdy użytkownik ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, z zachowaniem praw autorskich ich twórców. Użytkownik korzysta z zamieszczonych w Półroczniku artykułów zgodnie z licencją CC-BY-SA 4.0 z obowiązkiem wskazania na kopii utworu informacji o źródle i autorze/ach.

Zapora ghostwriting i guest autorship

Mając na uwadze prawdziwość publikowanych danych o wkładzie autorskim w powstanie zgłaszanych do druku artykułów i by uniknąć zjawisk typu ghostwriting i guest autorship, Redakcja czasopisma „Safety & Fire Technology” zobowiązuje autorów do rzetelnego wykazywania udziału osób trzecich w procesie powstawania artykułu.

Rada Naukowa

prof. Andriej Kuzyk, Lviv State University of Life Safety, Ukraina

prof. dr inż. Rainer Koch, Uniwersytet w Paderborn, Institute for Fire and Rescue Technology in Dortmund, Niemcy

prof. dr inż. Venkatesh Kodur, Michigan State University, Stany Zjednoczone

prof. Jesús Ignacio Martínez Paricio, Universidad Complutense de Madrid, Hiszpania

dr inż. Hauke Speth, The State Fire Service College of North-Rhine Westphalia, Niemcy

dr hab. inż. Lech Starczewski, prof. WITPIS, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Polska

prof. Asif Usmani, The Hong Kong Polytechnic University, Chiny

dr Ai Sekizawa, prof., Tokyo University of Science, Japonia

dr hab. Iwona Szwach, prof. ICSO, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Polska

dr Jason Yunlong Liu, (https://www.jasonyunlong.com/), Stany Zjednoczone

prof. dr Qiang Xu, Nanjing University of Science and Technology, School of Mechanical Engineering, Chiny

prof. Milosh Puchovsky, Worcester Polytechnic Institute, Stany Zjednoczone

Komitet Redakcyjny

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Redaktor Naczelny

st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Zastępca Redaktora Naczelnego

dr hab. Maria Zielecka, prof. instytutu, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Zastępca Redaktora Naczelnego

prof. dr hab. Anna Rabajczyk, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Redaktor merytoryczny

nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Polska
Redaktor merytoryczny

prof. Bogdan Z. Długogórski, Charles Darwin University, Australia
Redaktor merytoryczny

prof. dr. inż. Aleš Dudáček, Technical University of Ostrava, Czech Republic
Redaktor merytoryczny

prof. Arief E. Dahoe, Ulster University, United Kingdom
Redaktor merytoryczny

dr Agnieszka Siłuszyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Redaktor statystyczny

dr Monika Wyszomirska-Łapczyńska, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Redaktor ds. prawnych

Redakcja

mgr Elzbieta Muszyńska-Połeć, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Koordynator redakcji

mgr Aleksandra Grzęda, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Koordynator redakcji

mgr Anna Golińska, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Koordynator redakcji

mgr Katarzyna Szulejewska, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Koordynator redakcji